Ris & Ros

Har du som drosjekunde hjå oss tilbakemeldingar til oss setter me umåteleg stor pris på dette.
 

Din tilbakemelding blir satt utrolig stor pris på.
Det er du som er den viktigeste delen av vår bedrift.
— Daglig leder
Om du ynskjer tilbakemelding frå oss.
Dato du reiste med oss:
Dato du reiste med oss:
Kor nøgd var du med turen vår? *
Du kan også merke fleire felt dersom du er usikker, eller har blanda følelsar.