- Kvar du vil, når du vil.

Me ynskjer deg ein trygg og fin tur i flott vestlandsnatur!
— Sogndal Taxisentral